Çevre Politikası
İhlas Yapı Marka Değerleri, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi çevre politikaları konusunda da gerekli önlemleri ve uygulamaları yerine getirmeye dikkat etmektedir. İhlas Yapı çevreye saygı duyar, bu saygının gerekliliği olarak da çevreye verdiği etkiyi gözlemler ve gerekli tedbirleri alarak, olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterir. Çalışanlar ve iletişim halinde olunan firmalar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir. İhlas Yapı, kent – insan ve doğa ile ilişkisini 21. Yüzyıl standartlarına taşımak ve bu alanda Türkiye’nin öncü markası olma görev bilincini üstlenmiş ve bu yolda adımlar atmak suretiyle ulusal ve uluslar arası düzenlemelere uyumlu hareket etmektedir. Bu hususta İhlas Yapı olarak, çevrecilik anlayışımız doğrultusunda; verimliği arttırıcı projelerin uygulanması ve binanın Enerji Performans sınıfını yükselten, buna bağlı olarak da Sera Gazı Emisyonunu azaltan sistemler uygulanmaktadır.
ENERJİ TASARRUFU TEDBİRLERİ
1. Yalıtım; Bina duvarlarında yalıtım yapılması (5cm yalıtım); mevcut mekanik sistemlerin, özellikle vana gövdelerinde yalıtım yapılması; pencerelerin yenilenerek, kontrolsüz hava sızdırmasının ve ısı iletiminin azaltılmasına çalışılmaktadır. 7 cm’lik PVC doğrama kullanılarak yalıtım arttırılmakta ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
2. Aydınlanma; Manyetik balastların, Elektronik balastlarla değiştirilmesi; belli bölgelerde zamana, harekete ve gün ışığına bağlı kontrol yapılması, dekoratif alanlarda Led Armatür kullanımının arttırılması
3. Otomatik Kontrol; Radyatörlerde, termostat özellikli vana uygulaması yapılması, mekanik sistemlerde Otomasyon ve genel hatlarda Enerji İzleme sisteminin kurulması,
4. Elektrik Motorları; Verimsiz motorların sınıflarının yükseltilmesi; öngörülen motorlarda değişken hız sürücü uygulanması; frekans ve voltaj ayarlı motorlar kullanılması,
5. Yenilenebilir Enerji Sistemleri; Sıcak su üretiminin güneşten desteklenmesi,
6. Isı geri kazanımı ve tasarrufu; Atık ısıdan sıcak su üretiminin desteklenmesi; ısı pay ölçer sistemi ile enerji verimliliğini arttırıp ısı kaybının azaltılması,
7. Enerji Yönetimi; Sürekli takip edilecek bir Enerji Yönetim Sisteminin tesisi; bir Enerji Yöneticisinin atanması; personelin enerji verimliliği ile ilgili konularda bilgilendirilmesi; teknik ve ilgili idari personelin mevzuat ve enerji verimliliği konularında eğitilmesi.
SU KAYIPLARINI ENGELLEYİCİ TEDBİRLER;
1. Hidroforların, Frekans İnverterli olması sebebi ile gereksiz yüksek basınçta işletme yapılmayıp fazla basınçtan kaynaklı su sarfiyatının önüne geçilmektedir.
2. Yüzme Havuzlarımızda klor yerine ozonla temizlik yapılmaktadır.
Bunların Dışında..
%110 verimli Kaskad Kontrollü Premix Yoğuşmalı Kazan kullanımının tercih edilmesi nedeniyle NOx ve CO salınımının azaltılmasına çalışılmaktadır. Çalışma alanlarımızdan olan Ispartakule Bölgesinde 750.000 bitki dikilerek yoğun ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. İhlas Yapı bu sayıya 2 sene içinde 500.000 bitki daha eklemeyi planlamakta ve sosyal sorumluluk görevini layıkıyla yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Gelişen teknoloji ve sistemlerle entegre ilerleyen, gerekli duyarlılığı gösterme çabası içerisinde olan İhlas Yapı, çevre ve insan sağlığının korunmasının teşvik edilmesine, desteklenmesine her zaman önem vermiş ve bu yolda gerekli düzenlemeleri yerine getirmeyi kendine ilke edinmiştir.

Bize güvenmek için yüzlerce nedeniniz var… Size göstereceğimiz 4 örnek yaşam merkezimiz var. Bizim Evler 5′te sizi bekleyen onlarca ayrıcalık var…
Bu çatının adı İhlas Yapı. Onun güven veren sıcaklığı altında onbinlerce mutlu yuva ve birbirine samimiyetle bağlı kocaman bir aile var.
2019 © İhlas Holding. Tüm hakları saklıdır.